Nedan är några inspelningar med musiker och grupper som spelar på mina instrument.


Göran Månsson
Kringpolska efter Per Jonas Lång, spel på månmarkapipa
PL 1523, spel på härjedalspipa i E-dur
www.myspace.com/goranmansson


Dan Lundberg
låtset, stenlundapipa
schottis på caval
vallåt på bjårskpipa


Gerard Alís Raurich
Musiker från Barcelona
Fraxinus. Spel på en Offerdalspipa i G.
www.myspace.com/protvs


Glamaleik
Videoklipp! Vals efter Ante Falk, Offerdal
Videoklipp! Mazurka från Hotagen
Videoklipp! Säckpipepolskor
Klarinettpolska efter Erik Nilsson, Mattmar. Månmarkapipa i A
Polska efter Erik Nilsson i Backen, Ås. Offerdalspipa i E


Daniel Pettersson
Polska på Månmarkapipa i A
Polska på Åspipa i E
www.myspace.com/dpettersson


Sofia Karlsson
Fålen, från Jul i Folkton
www.sofiakarlsson.com/