Jag utvecklar mina instrument i samarbete med musiker. Varje instrument är unikt och har sin egen karaktär. Det finns olika tonideal som mer eller mindre går att påverka under tillverkningen. Till exempel vill en del kunder ha väsigt ljud medan andra föredrar mer spetsigt ljud. Jag försöker alltid att tillgodose kundens önskemål.

Jag använder helst träslag som finns i min närhet. En hel del hämtar jag från egen skog. Ibland använder jag hårdare träslag, till exempel fruktträd som jag samlar på mig från vänner och bekanta. Pipämnena torkar jag i åratal. Enbart rå, kallpressad ekologisk linolja används för ytbehandlingen.

Ett bra sätt att köpa pipa är att delta i någon av de kurser som ordnas regelbundet. På kurserna finns alltid många olika pipor att testa. Det går även bra att beställa direkt. Pipan levereras i paket per post. Mot fraktkostnad kan du även låna hem pipor för att testa. För priser, tonarter och beställningar, klicka här!
Bilden till vänster visar mina 7 olika modeller. Från vänster: Härjedalspipa*, Offerdalspipa*, Bjårskpipa*, Caval*, Åspipa, Månmarkapipa, Stenlundapipa. Varje modell (förutom bjårskpipan och cavalflöjten) finns i olika längder (tonarter). För priser och beställningar, klicka här!

*Traditionella modeller
Härjedalspipan är en svensk cylindriskt borrad flöjt med sex fingerhål. Den återföddes i projektet ”Musik i Härjedalens skogar förr och nu”. Upprinnelsen till återfödelsen var ett samarbete mellan spelmännen Mats Berglund och Ale Möller och instrumentbyggaren Oskar Olofsson i Lillhärdal. Jag har haft föremånen att gå i lära hos Oskar under flera års tid och tillverkar idag härjedalspipor i många olika storlekar och tonarter. Tonarter och priser på härjedalspipan finns här!

Tillbaka
Offerdalspipan är en nära släkting till härjedalspipan som har återfunnits i Offerdals Hembygdsförenings föremålssamling. Den testamenterades dit på 60-talet av en man från Fiskviken i Krokoms kommun. Offerdalspipan som har sex fingerhål är brunbetsad och planhyvlad på ovansidan. Den har en rak durskala. Offerdalspipan tillverkar jag i flera olika tonarter. Tonarter och priser på offerdalspipan finns här!

Tillbaka
Bjårskpipan från Laxviken i norra Jämtland har en lite trängre borrning än härjedalspipan och offerdalspipan. Det innebär att den har en mildare ton och att den är lättare att spela i överblåsningsregistret. Pipans ursprung finns vid sjön Hotagen där björkarna står på rad längs stranden vid sjöns nordöstra ände – därav namnet bjårsk (björk på jämtska). Skalan är ”blå” med en neutral ters och en något hög sext vilket gör att soundet är folkligt och ålderdomligt. Originalet till flöjten tillverkades av spelmannen Daniel Danielsson någon gång vid 1900-talets början. Återskapandet av flöjten finns beskrivet i en artikel av Dan Lundberg. Pipan har grundtonen G. Pris på bjårskpipan finns här!

Tillbaka
Bild och ljudprover kommer att läggas in snart! Caval är herdarnas instrument i Rumänien. Flöjten är lång och har fem fingerhål och utnyttjar överblåsning. Det lägsta registret är ofta svagt. För att förstärka tonen är det vanligt att musikern använder ”growl”-teknik och sjunger en låg skrovlig ton i flöjten samtidigt som spelet. Rumänsk caval är tillhör blockflöjtsfamiljen och ska inte blandas ihop med bulgarisk kaval som är ett modernare och mer utvecklat instrument som är kanstblåst. Själva ordet har turkiska rötter och där finns olika flöjttyper som kallas kaval. Skalan i överblåsningsregistret på en caval innehåller en överstigande kvart och hög sext. Min caval-modell är något starkare i grundregistret är de rumänska – och har en spännande något mer surrig ton. Pris på caval-fjöjten finns här!

Tillbaka
Åspipan är en egen modell som likt Offerdalspipan har en durstämmning. Jag gör den i olika tonarter allt efter kundens önskemål. Tonarter och priser på Åspipan finns här!

Tillbaka
Månmarkapipan är resultatet av ett samarbete mellan mig och musikern Göran Månsson. Pipan är en direkt utveckling av svenska sexhålsflöjter som härjedalspipan, offerdalspipan och bjårskpipan. Göran uppmärksammade mig på att många låtar inte gick att spela på de vanliga flöjterna eftersom melodin vände på tonen under grundtonen. Därför gjordes ett extra hål för höger lillfinger. Tonarter och priser på månmarkapipan finns här! Nyhet! Nu finns månmarkapipan även i stämbar version, se bilden under.

Tillbaka
Nyhet! Nu finns månmarkapipan även i stämbar version, se bilden till vänster.

Tillbaka
Stenlundapipan är en utveckling av dubbelflöjten där bordunpipans ton kan ändras. Flöjten är konstruerad av två durstämda pipor som limmats ihop till ett stycke. Den ena pipan har försetts med små korkar som används för att stänga av toner så att man kan få önskad bordunton. Stenlundapipan har utvecklats av Dan Lundberg och mig och passar utmärkt till säckpipemusik och andra bordunvänliga låtar. Tonarter och priser på stenlundapipan finns här!

Tillbaka
Pentatonisk barnpipa tillverkar jag åt Musiklådan Jämtland

Tillbaka
Medeltidspipa tillverkar jag åt Fredmans musik

Tillbaka